Om Os DTA

Om os

I Danmark er forbruget af te (produkter fra busken Camellia Sinensis) støt stigende, og der siges og skrives meget om te. Især i forhold til dens eventuelle sygdomsforebyggende egenskaber. Mange har efterhånden opdaget, at te er meget mere end blot det. For at imødekomme den øgede opmærksomhed på te, på teens natur- og kulturhistorie, dens mange typer og produktionsformer samt dens helbredsmæssige og smagsmæssige kvaliteter, gik nogle af Danmarks førende tehandlere i 2014 sammen og startede foreningen Dansk Tesammenslutning/Danish Tea Association (DTA).

Dette initiativ var kun en naturlig konsekvens af det øgede fokus på viden om kvalitetsfødevarer og gastronomisk mangfoldighed, som Danmark har oplevet i nogle år og som hele tiden oplever nye sideskud. Dansk Tesammenslutning ønsker at være pioner inden for denne udvikling i forhold til te.

Foreningens medlemmer rejser ud i verdens afkroge for at blive klogere, så vi sammen kan udgøre en platform for te-interesserede herhjemme, private som erhvervsdrivende med ambitioner, og måske endda være med til at skabe en helt særegen dansk tekultur.

For os er te en livsstil.

DTA’s mål

DTA’s mål er at støtte op om branchens tehandlere og teentusiaster gennem initiativer, der understøtter øget samarbejde og bidrager med information og inspiration omkring te.

DTA Vision

Skabe opmærksomhed og fagligt samarbejde omkring te. Udvide kendskabet til te, teproduktion og tekultur fra hele verden. Støtte en miljømæssig og økonomisk bæredygtig produktion af te. Fremme forståelsen af teens helbredsmæssige egenskaber.

Kernen i DTA’s mission er at inspirere og informere omverdenen og sine medlemmer omkring te.

Vi ønsker at bistå udvikling af konkret viden om te via mediekampagner, udstillinger, forskning, konferencer, seminarer, messer, events mv.

Vi tror på, at man ved at dele viden, historier, billeder og oplevelser, kan øge interessen for te hos den almindelige dansker, øge salget og fremme fælleskabet i branchen.

DTA Værdier

DTA arbejder på, at god te bliver anerkendt i den brede befolkning på lige fod med andre nydelsesprodukter såsom god vin og god kaffe. Te er et produkt, der byder på samme kompleksitet og mulighed for “nørderi”, som andre nydelsesmidler og specialfødevarer. Vi finder, at det er en fornøjelse at have kendskab til terroir, tehavens beskaffenhed, hvorvidt teen er bearbejdet i hånden, og hvilke madvarer, den går godt i spænd med. Vi ønsker, at andre også skal nyde godt af de oplevelser, som vi i mange år selv har haft med te, når vi har opdaget rigtig te på vores rejser i teproducerende lande.

At folk bliver inspireret til at drikke god te, indebærer automatisk også et øget fokus på, hvordan man værdsætter jorden den gror i, har forståelse for  teplukkernes forhold og i sidste ende også agerer over for sig selv. Nydelsen af te rummer således de store spørgsmål om, hvordan man forholder sig til tilværelsen. Det er ikke tilfældigt, at te er omdrejningspunkt for flere af de filosofiske retningers nærværs-praksisser. Vores mål er også, at flere opdager disse kvaliteter ved te.

DTA Mission

Udbrede kendskabet til de af tebranchens forhandlere, der er medlemmer. Især i forhold til disses målgrupper blandt nuværende og kommende teentusiaster. Samt understøtte private te-entusiasters læring om te, teproduktion og tekultur gennem informationsdeling og inspirerende arrangementer.

Vi ønsker således på sigt at skabe Europas største festival for te. Desuden ønsker vi at støtte en miljømæssig og samtidig økonomisk bæredygtig produktion af te i produktionslandene. Ved at deltage i internationale konferencer, gæstebesøg og uddannelsesaktiviteter, der har dette som tema. Slutteligt ønsker vi også at fremme forståelsen for teens helbredsmæssige egenskaber, – både ud fra et østligt orienteret (TCM) og et mere vestligt medicinsk synspunkt.

På vores mission sætter vi ekspertise, internationalt netværk samt etik og omhu ved handel og produktion i højsædet.