MEDDELELSE

Som følge af en nylig organisationsændring, skifter Dansk Tesammenslutning navn til European Speciality Tea Association Denmark (ESTAD).

Fra og med 1. marts 2021 overgik DTA til at være lokalafdeling for European Speciality Tea Association (ESTA), som også fremover vil administrere medlemskaber. Vi vil stadig anvende navnet Dansk Tesammenslutning som oversættelse. European Speciality Tea Association er en sværvægter inden for uddannelse og dygtiggørelse inden for te-området, og findes i over 28 lande verden over. Med denne ændring vil vi blive i stand til at tilbyde langt flere fordele til vores medlemmer, herunder især når det drejer sig om webbaserede initiativer, sparring med et større spektrum af internationalt anerkendte professionelle inden for te-industrien samt flere forskellige typer medlemskaber. Vi gør opmærksom på, at kommunikationen til disse events vil foregå på engelsk.

Som lokalafdeling bibeholder vi en stor grad af autonomi, og vil stadig stå for arrangementer i Danmark. Ønsker du at blive medlem af den nye struktur, skal du gå til hjemmesiden www.specialityteaeurope.com og gå ind under membership. For yderligere spørgsmål henviser vi til info@danishteaassociation.com

European Speciality Tea Association Denmark/Dansk Tesammenslutning

I Danmark er forbruget af te (produkter fra busken Camellia sinensis) støt stigende, og der siges og skrives meget om te. Især i forhold til dens eventuelle sygdomsforebyggende egenskaber. Mange har efterhånden opdaget, at te er meget mere end blot det. For at imødekomme den øgede opmærksomhed på te, på teens natur- og kulturhistorie, dens mange typer og produktionsformer samt dens helbredsmæssige og smagsmæssige kvaliteter, gik nogle af Danmarks førende tehandlere i 2014 sammen og startede foreningen Dansk Tesammenslutning/Danish Tea Association (DTA). I dag er vi blevet dansk underafdeling af European Speciality Tea Association.

For os er te en livsstil

Dette initiativ var kun en naturlig konsekvens af det øgede fokus på viden om kvalitetsfødevarer og gastronomisk mangfoldighed, som Danmark har oplevet i nogle år og som hele tiden oplever nye sideskud. Dansk Tesammenslutning ønsker at være pioner inden for denne udvikling i forhold til te.

Foreningens medlemmer rejser ud i verdens afkroge for at blive klogere, så vi sammen kan udgøre en platform for te-interesserede herhjemme, private som erhvervsdrivende med ambitioner, og måske endda være med til at skabe en helt særegen dansk tekultur.

Bliv medlem

Vores Vision

er at fungere som videnscenter og netværk, der arbejder for at fremme diversitet i te-tilbuddet, og i dette regi være tilløbssted for alle erhverv og te-interesserede.

Vores Mission

er at gøre hver kop te til en gourmet oplevelse.

Vores Mål

  • Tea Masters Cup Denmark
  • Netværksaktiviteter for vores erhvervsmedlemmer
  • Events
  • Oplysning om aktiviteter gennem nyhedsbreve
  • Webbaserede aktiviteter
  • Styrke samarbejdet med organisationer på verdensplan
  • Fejring af te-mærkedage, bl.a. Cha Hua Hui (Kinesisk Nytår) og FN’s International Tea Day
  • Synliggørelse af erhvervsmedlemmer over for forbrugerne

Vores Værdier

Vi værdsætter bæredygtige dyrkningsmetoder, forsvarlige arbejdsforhold, håndværksmæssig ekspertise, gode smagsoplevelser, ansvarligt forbrug og te uden kemi.
Vores værdigrundlag følger FN’s verdensmål. Vi støtter særligt målene 12, 17, 3 og 6.

12:Ansvarligt forbrug og produktion
17:Partnerskaber for handling
3: Sundhed og trivsel
6: Rent vand og sanitet

Te, – dit daglige ritual