Boganmeldelse: Tea – A User’s Guide
Af Jesper Østergaard

Bog: Tony Gebely (2016) Tea – A User’s Guide. Eggs and Toast Media

Bogen er dette års medlemsgave, som sendes til medlemmer, der betaler medlemsskab til DTA senest den 21. april.

Hvis man drikker flere forskellige teer, forundres man over, hvordan blade fra den samme plante kan give så forskelige smagsoplevelser – hvori ligger forskellen?

I bogen, Tea – A User’s Guide, forklarer teentusiasten Tony Gebely, hvordan den samme plante kan blive til mange varianter af te. Først slår Gebely fast, at ”Simply put, if it isn’t from the Camellia sinensis plant, it’s not tea”. Emnet for bogen er altså ikke urtete (tisane) som kamille, mynte eller andet. Udgangspunktet er altså et, nemlig teplanten, slutresultatet er en mangfoldighed af teer. Tea – A User’s Guide beskriver processerne mellem udgangspunktet og varianterne – og det er spændende læsning.

he Basics”, det vil blandt andet sige, hvor og hvordan te vokser, hvordan det bliver høstet, teens kemiske egenskaber og endelig de enkelte trin i forarbejdning af te – altså, hvordan man kommer fra en enkelt plante til en variation af teer. Her kan man på forholdsvis få sider lære rigtig meget. Den kemiske sammensætning af te beskrives. Selvom kapitlet lægger ud med, at ”Tea chemistry is complex”, så formår Gebely at beskrive de vigtigste kemiske komponenter og deres virkning på teen kort og præcist.

Mit absolutte favoritkapitel må være kapitel 4, som starter med: ”Welcome to the tea processing chapter; this is where the magic happens”. Magien består i, at der i de enkelte trin, fra høst af bladene, visning (dvs. at styre den henfaldsproces, der går i gang, så snart bladet er plukket, og det tørrer og visner), iltning (som skal igangsættes, kontrolleres og ofte standes), eventuelle fermentering, og endelig mulige tørring så teen kan pakkes og holdbarheden øges. Hvert trin i teens bearbejdning giver nye muligheder for at påvirke teen i en bestemt retning, og det er her de enkelte teproducenters håndværksmæssige kunnen viser sig.

Ud fra, hvad teproducenten vælger at gøre, eller undlader at gøre, klassificerer Gebely te i syv typer. Bogens anden del giver eksempler og beskrivelser fra hver af de seks typer. Det er et katalog af teer, man får lyst til at smage.

Smag er i fokus i bogens tredje del, som meget passende er benævnt ”Enjoying Tea”! For det, som te drejer sig om, er først og fremmest den gode smag. Derfor gennemgår Gebely i de afsluttende kapitler, de faktorer, som spiller ind i forhold til at brygge og smage den gode te. Et kapitel gennemgår således krav til vandkvaliteten. Smager vandet af svømmebassin, så vil teen også smage af svømmebassin, mens filtreret postevand kan være udmærket, såfremt vandkvaliteten er god. Et andet kapitel gennemgår variabler i tebrygningen, nemlig vandets temperatur, forholdet mellem mængden af te og vand og endelig trækketid. Et kapitel har ligefrem handy små diagrammer over bryggetid og –temperatur for forskellige typer af teer. Mens teen trækker, kan man passende slå op i kapitlet ”Evaluating Tea”, hvor man kan læse en masse gode råd til at bedømme kvaliteten af sin te ved at se på bladene, dufte dem, se den bryggede te og de våde blade, og endelig, når teen er brygget, smager man naturligvis teen. Man kan endelig forsøge sig ud i kunsten at bedømme teens aroma ud fra et katalog af ord, som anvendes til at bedømme te ud fra. Bogen slutter med et kapitel om at opbevare te.
Foruden at være fokuseret og gå lige til sagen, så er Tea – A User’s Guide skrevet i et tilgængeligt sprog. Der kan være kapitler, som er vanskeligere end andre – kapitlet om teens kemiske sammensætning er teknisk. Men det er også bogens styrke, at den vedbliver at være informativ hele vejen. Nogle afsnit skal måske læses to gange, men som læser føler man sig forkælet ved at få serveret interessant viden om te. De forholdsvist korte kapitler gør, at bogen også gør sig udmærket som opslagsværk, når man lige vil have repeteret, hvordan te produceres, hvordan man inddeler te, den bedste opbevaring osv.

Der bliver hverken snobbet opad eller nedad, men Gebely skriver direkte til sin læser. Man føler sig i kompetente hænder, og jeg anbefaler gerne bogen. Jeg har i hvert fald fundet et opslagsværk om te, som jeg få glæde af over mange kopper te. Man behøver ikke være nørdet teentusiast for at læse Tea – A User’s Guide, men man bliver grebet af at læse den, og der er en stor chance for, at entusiasmen stiger side for side og kop for kop.

Besøg Tony Gebelys hjemmeside: https://www.worldoftea.org/

Bogen gives som gave til alle medlemmer af Dansk Tea Sammenslutning i 2007. Bogen kan købes hos Simply Tea for 285,00 kr.