Kære Medlem,

Vi indkalder hermed både entusiastmedlemmer og erhvervsmedlemmer til årets
generalforsamling.

Dagsordenen lyder som følger:

a. Valg af dirigent
b. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
c. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
d. Fastsættelse af kontingent
e. Behandling af indkomne forslag.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

På valg er:

  1. Formand Alexis Kaae – ønsker genvalg
  2. Kasserer Malene Aaris – ønsker genvalg
  3. Medlem Jesper Østergaard – ønsker ikke genvalg
  4. Suppleant Tina Hein – ønsker genvalg
  5. Suppleant Mette Marie- ønsker ikke genvalg

g. Eventuelt.

Der stemmes om alle indkomne forslag til GF.
Fristen for at indsende forslag er sat til den 8. februar 2019.

Meld gerne tilbage til os på info@www.danishteaassociation.com og lad os vide, hvor mange I deltager.
Vi afslutter med en let anretning og en kop te.

Vi glæder os til at se jer.

De bedste hilsner
Dansk Tesammenslutning/Danish Tea Association

Indbydelse

Dansk Tesammenslutning har den fornøjelse at kunne indbyde til såkaldt Cha Hua Hui, også kaldet Tea Talks, søndag d. 27. januar i forbindelse med arrangement for festligholdelse af Kinesisk Nytår i Musikhuset i Aarhus (mellem kl. 10-16).

Følgende events fra DTA vil finde sted i løbet af dagen:

Ved pladsen ud for den lille sal vil vi mellem kl. 11 og 15 gennemføre gong fu tesmagning med hhv. grøn og hvid te i glas, puerh i Yixing samt oolong i gaiwan.

Kl. 14.00-14.30 gennemfører Henrik Adam fra Teritualer Jian Zhan Teceremoni fra Song Dynastiet.

Cha Hua Hui 2018

Cha Hua Hui 2018

 

Derudover er der cupping (tesmagning) kl. 11.00, 12.30 og 15.00

Vel mødt til at fejre Grisens år
Dansk Tesammenslutning/Danish Teaassociation

Leave a Reply